Грађевинске дозволе 2021
Документ Датум објављивања

ГРАД ВРСАЦ ДОВОДНИК ВОДЕ СЕВЕРНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА преузмите ( .pdf )29.01.2021.
Ресење Градјевинска Град 35206 ГП 2 преузмите ( .pdf )21.01.2021.
Ресење Градјевинска Град 35210 ГП 3 преузмите ( .pdf )21.01.2021.
Ресење Градјевинска Град 35359 ГП 5 преузмите ( .pdf )21.01.2021.
Ресење Градјевинска Град 35365 ГП 7 преузмите ( .pdf )21.01.2021.
Ресење Градјевинска Град 35385 ГП 9 преузмите ( .pdf )21.01.2021.
РОП-ВРС-38075-ЦПИ-2 2021 преузмите ( .pdf )29.01.2021.
СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ РОП-ВРС-35205 преузмите ( .pdf )21.01.2021.
СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ РОП-ВРС-35356 преузмите ( .pdf )21.01.2021.
СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ РОП-ВРС-35361 преузмите ( .pdf )21.01.2021.
СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ РОП-ВРС-35373 преузмите ( .pdf )21.01.2021.
СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ РОП-ВРС-35389 преузмите ( .pdf )21.01.2021.
РОП-ВРС-1018-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-1095-ЦПИ-32021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-11550-ЦП?-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-1237-ЦПИХ-32021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-15514-ЦПИХ-32021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-1736-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-1822-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-23377-ЦПА-162021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-2378-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-2482-ЦПИХ-32021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-2569-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-31915-ЦПИ-32021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-34917-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-36713-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-37352-ЦПИ-82021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-3919-ЦПИХ-32021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-7641-ЦПИХ-52021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-9813-ЦПА-12021 преузмите ( .pdf )12.05.2021.
РОП-ВРС-27080-ЦПА-52021 преузмите ( .pdf )19.05.2021.
351-2672021-ИВ-03 преузмите ( .pdf )27.05.2021.
РОП-ВРС-10079-ЦП?-82021 преузмите ( .pdf )27.05.2021.
РОП-ВРС-4234-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )27.05.2021.
РОП-ВРС-4348-ЦПИ-32021 преузмите ( .pdf )27.05.2021.
РОП-ВРС-10238-ЦПИ?-32021 преузмите ( .pdf )04.06.2021.
РОП-ВРС-13215-ЦПИХ-32021 преузмите ( .pdf )04.06.2021.
РОП-ВРС-9580-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )04.06.2021.
РОП-ВРС-1982-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )11.06.2021.
РОП-ВРС-37065-ЦПИ-42021 преузмите ( .pdf )11.06.2021.
РОП-ВРС-37065-ЦПИ-52021 преузмите ( .pdf )11.06.2021.
РОП-ВРС-37065-ЦПИХ-32021 преузмите ( .pdf )11.06.2021.
РОП-ВРС-8115-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )11.06.2021.
РОП-ВРС-4424-ЦПИН-32021 преузмите ( .pdf )15.06.2021.
РОП-ВРС-12386-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )19.06.2021.
РОП-ВРС-5991-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )19.06.2021.
РОП-ВРС-11856-ЦПИ-2-2021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-11856-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-15263-ЦПИ-32021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-18977-ЦПА-12021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-19074-ЦПА-12021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-21311-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-34340-ЦПА-102021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-1190-ЦПИХ-32021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-13956-ЦПИХ-42021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-14999-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-16459-ЦПИ-32021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-16511-ЦПИХ-32021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-24597-ИСАW-12021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-24630-ИСАW-12021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-31140-ЦПИХ-32021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-4590-ИСАW-32021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-13849-ЦПИХ-32021 преузмите ( .pdf )12.08.2021.
РОП-ВРС-18247-ЦПИ-32021 преузмите ( .pdf )12.08.2021.
РОП-ВРС-18731-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )12.08.2021.
РОП-ВРС-25284-ИСАW-12021 преузмите ( .pdf )12.08.2021.
РОП-ВРС-4424-ЦПА-52021 преузмите ( .pdf )12.08.2021.
РОП-ВРС-8745-ЦПИ-32021 преузмите ( .pdf )12.08.2021.
РОП-ВРС-15313-ЦПИХ-32021 преузмите ( .pdf )19.08.2021.
РОП-ВРС-17230-ЦПИ-42021 преузмите ( .pdf )19.08.2021.
РОП-ВРС-23574-ИСАW-22021 преузмите ( .pdf )19.08.2021.
РОП-ВРС-24688-ЦПИ-22016 преузмите ( .pdf )19.08.2021.
РОП-ВРС-3406-ЦПА-102021 преузмите ( .pdf )19.08.2021.
РОП-ВРС-37879-ЦПИ-32021 преузмите ( .pdf )19.08.2021.
РОП-ВРС-9972-ЦПИХ-52021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-14857-ЦПИ-32021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-17517-ИСАW-32021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-18326-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-18326-ЦПИХ-32021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-20144-ЦПИ-32021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-29389-ЦПА-12021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-30672-ЦПА-12021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-36713-ЦПА-52021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-37338-ЦПИХ-42021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-15264-ЦПИХ-42021 преузмите ( .pdf )18.10.2021.
РОП-ВРС-18994-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )18.10.2021.
РОП-ВРС-23048-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )18.10.2021.
РОП-ВРС-28235-ИСАWХА-22021 преузмите ( .pdf )18.10.2021.
РОП-ВРС-34754-ЦПА-12021 преузмите ( .pdf )18.10.2021.
РОП-ВРС-10238-ЦПА-62021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-17122-ЦПИХ-32021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-21737-ЦПИ-32021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-25594-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-27167-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-27991-ЦПИХ-32021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-28610-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-28785-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-30929-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-31406-ЦПИХ-32021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-34916-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-11391-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )13.12.2021.
РОП-ВРС-35714-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )13.12.2021.
РОП-ВРС-37787-ЦПИХ-42021 преузмите ( .pdf )13.12.2021.


Закључци о одбацивању

Документ Датум објављивања
ЦЕЛЛАНОВА ЦАПИТАЛ ПРОМЕНА НАМЕНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА преузмите ( .pdf )25.01.2021.
ДНП ИНВЕСТМЕНТС СРБ ДОО. преузмите04.01.2021.
Нацрт закљуцака о одбацивању - Верзија за објављивање_20210222131742 преузмите ( .pdf )19.02.2021.
Ресење о одбацивању ПЕТАР ТРУСНИК 1_Редацтед преузмите ( .pdf )04.03.2021.
Ресење о одбацивању КУД ЛАЗА НАНЦИЦ преузмите ( .pdf )08.02.2021.
РОП-ВРС-37046-ЦПИХ-42021 преузмите ( .pdf )23.02.2021.
РОП-ВРС-3708-ИСАW-12021 преузмите ( .pdf )19.02.2021.
РОП-ВРС-3899-ИСАW-12021 преузмите ( .pdf )24.02.2021.
СВИССЛИОН ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЗАВАЊЕ преузмите ( .pdf )15.01.2021.
Закљуцак о одбацивању СВИСЛЛИОН други пут преузмите ( .pdf )15.01.2021.
РОП-ВРС-13446-ЦПА-12021 преузмите ( .pdf )27.05.2021.
РОП-ВРС-13702-ИСАW-12021 преузмите ( .pdf )27.05.2021.
РОП-ВРС-14547-ИСАW-12021 преузмите ( .pdf )27.05.2021.
РОП-ВРС-14655-ИСАW-12021 преузмите ( .pdf )27.05.2021.
РОП-ВРС-37065-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )27.05.2021.
РОП-ВРС-562-ЦПИХ-42021 преузмите ( .pdf )27.05.2021.
РОП-ВРС-7434-ИСАW-22021 преузмите ( .pdf )27.05.2021.
РОП-ВРС-574-ИСАW-32021 преузмите ( .pdf )01.06.2021.
РОП-ВРС-13215-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )01.06.2021.
РОП-ВРС-10597-ИСАW-32021 преузмите ( .pdf )04.06.2021.
РОП-ВРС-11558-ИСАWХА-22021 преузмите ( .pdf )04.06.2021.
РОП-ВРС-15760-ИСАW-12021 преузмите ( .pdf )04.06.2021.
РОП-ВРС-15721-ИСАW-12021 преузмите ( .pdf )11.06.2021.
РОП-ВРС-16520-ЦПИ-12021 преузмите ( .pdf )11.06.2021.
РОП-ВРС-37879-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )11.06.2021.
РОП-ВРС-15760-ИСАW-22021 преузмите ( .pdf )15.06.2021.
РОП-ВРС-16857-ИСАW-12021 преузмите ( .pdf )15.06.2021.
РОП-ВРС-16906-ИСАW-12021 преузмите ( .pdf )15.06.2021.
РОП-ВРС-15313-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-21245-ИСАW-120211 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-31140-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )16.07.2021.
РОП-ВРС-13849-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-13956-ЦПИ-32021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-4424-ЦПИ-42021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-4590-ИСАW-32021 преузмите ( .pdf )06.08.2021.
РОП-ВРС-18223-ИСАW-22021 преузмите ( .pdf )12.08.2021.
РОП-ВРС-19982-ИСАW-22021 преузмите ( .pdf )12.08.2021.
РОП-ВРС-24107-ЦПИ-12021 преузмите ( .pdf )12.08.2021.
РОП-ВРС-25534-ИСАW-12021 преузмите ( .pdf )12.08.2021.
РОП-ВРС-37338-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )12.08.2021.
РОП-ВРС-12588-ИСАW-22021 преузмите ( .pdf )19.08.2021.
РОП-ВРС-26174-ИСАW-12021 преузмите ( .pdf )19.08.2021.
РОП-ВРС-8231-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-9972-ЦПИ-42021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-15264-ЦПИ-32021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-27800-ЦПИ-12021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-28235-ИСАW-12021 преузмите ( .pdf )21.09.2021.
РОП-ВРС-21725-ЦПИХ-52021 преузмите ( .pdf )18.10.2021.
РОП-ВРС-35298-ЦПИ-32021 преузмите ( .pdf )18.10.2021.
РОП-ВРС-13999-ЦПИ-32021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-31406-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
РОП-ВРС-38093-ИСАW-12021 преузмите ( .pdf )29.11.2021.
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP